‘Seachtain Náisiúnta Go Games’

National Go Games Launch 2015Sheol an Cumann Lúthchleas Gael ‘Seachtain Náisiúnta Go Games’ i bPáirc an Chrócaigh inniu chun ceiliúradh a dhéanamh do pháistí timpeall na tíre ag imirt cluichí an Chumainn agus chun tús a chur leis an séasúr imeartha 2015 freisin.
Ghlac 600 páiste ó phobail Ghaeltachta páirt i mblitz i bPáirc an Chrócaigh inniu chun an togra seo a sheoladh – beidh blitzchomórtais ar siúl ar fud na tíre agus na míllte paistí ag fail deis a bheith páirteach i rith Sheachtain Náisiúnta Go Games – ag leanúint an coincheap atá ag Go Games, go dtugann sé ‘Deis Imeartha do Gach Duine’.
‘Sé téama na bliana seo ná ceiliúradh Chultúr na hÉireann i measc na daoine óga sa tír seo – ár gcluichí Gaelacha agus ár dteanga dúchais. Tá an togra á reáchtáil le tacaíocht ó Chomhairle Chonnachta, Scéim Oiliúna Peile agus Iománaíochta Ghaeltacht na Gaillimhe agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.
Ag caint inniu, dúirt Pat Culhane Co-Ordaitheoir Náisiúnta, Cluichí Forbartha do leanaí: “Is seachtain iontach í seo do pháistí timpeall na tíre – tá deiseanna ag páistí peil, iomáint, camógaíocht, nó cluiche corr a imirt i ngach contae – agus chomh maith leis sin ár dteanga agus cultúr a cheiliúradh nuair atá siad ag imirt cluichí an Chumainn.”
Le déanaí, chuir an CLG cruth nua-aimseartha ar roinnt acmhainní oideachais do mhúinteoirí bunscoile. Is acmhainn í an leabhar ‘PE Céim ar Aghaidh’ chun cuidiú le múinteoirí an curaclaim corp oideachais a mhúineadh. Seo í an tsraith is déanaí d’acmhainní san traschuraclaim atá curtha ar fáil ag an CLG.
I measc na ndaoine a bhí ann ag an seoladh inniu, d’fhreastal an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Joe McHugh TD agus imreoirí idir-chontae Liam Rushe (Áth Cliath – Iomáint), Fiontán Ó Curraoin (Gaillimh – Peil), Áine Fanning (Áth Cliath – Camogie) agus Sinéad Finnegan (Áth Cliath – Peil na mBan).