AN TURAS TEANGA.

G.A.A. Photo Harp 11174899_955358391161764_7116792759325498254_nTuras Teanga Broisiúr 11.02.15(1)

A chara,

Mar is eol duit, tá coiste Náisiúnta na Gaeilge CLG ag obair i gcomhphartaíocht le Ghlór na Gael chun tacaíocht a chur ar fáil do chlubanna CLG timpeall na tíre gur mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn i saol an Chlub. Iniata leis seo tá litir ó Aogán Ó Fearghail, Uachtarán CLG ag moladh do chlubanna clárú don dTuras Teanga seo, chomh maith leis eolas faoin dTuras Teanga agus foirm iarratas. Bheinn buíoch as aon tacaíocht go bhféadfá tabhairt dom ó thaobh an t-eolas seo a scaipeadh i measc clubanna na contaethe éagsúla.

Ba aoibhinn liom deis a bheith agam teacht chun cainte ag aon ócáid oiriúnach ina mbeadh coistí chlubanna (oifigí Gaeilge go speisialta) bailithe lena chéile chun gur féidir liom labhairt leo faoin dTuras Teanga ar feadh 5 nóiméad agus mo chúnamh a ofráil dóibh. Bhí mé ag caint le roinnt daoine cheanna féin agus táim fíor bhuíoch as an cabhair agus comhairle gur thugadh dom go dtí seo. Tugadh cuireadh do Ghlór na nGael freastal ar sheimineár a bhí eagraithe i bPáirc Uí Rinn i gCorcaigh le déanaí agus ba íontach an deis a thug sé dúinn labhairt le baill chlubanna agus tús a chur leis turas teanga roinnt chlubanna tríd póstaeir le Téarmaí Peile & Iománaíochta i nGaeilge a thabhairt dóibh chun cur suas ins na Clubanna.

Má tá aon comhairle gur féidir leat cur orm maidir le conas is fearr dul i dteangmháil le nó i bhfeidhm ar clubanna i do chontae, bheinn fíor bhuíoch as deis labhairt leat. Míle buíochas do chách atá tar éis teacht i gcabhair liom cheanna féin.

Le gach dea ghuí